Życie w wolnym https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na swojej posesji obarczone jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinki drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew na inny obszar.

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi