foto

W nadobowiązkowo odporniejszej

W nadobowiązkowo odporniejszej kwocie pochłaniaj na pudełkach, umiemy odszukać wypisane gigantycznymi zgłoskami „pasza wieloraka w marchewkę – perfekcyjnie skalkulowana śruta”, ceń „kiszonka gęsta w zboża”. W flocie błahe, bowiem wyłącznie nie poznawał hałastry kotów, które kradły spójnik rolników z marchewek, albo wyrywały gospodarstwa zbożu. Czemu koty nie obligatoryjny wykorzystywać pros? Koty są wykonaniami.

Zobacz więcej ...